Volg ons op Facebook

Prijzen:
In Euro, exclusief BTW

Betaling:
Betaling vooraf, tenzij u een vatse klant bent of anders is overeengekomen.

Levering:
Leveringen met een netto-orderwaarde groter dan € 500,00 ex BTW  franco binnen Nederland, ongelost, tenzij anders vermeld. Leveringen met een netto-orderwaarde kleiner dan € 500,00 ex BTW: vracht op rekening. 

Geldigheid prijslijst:
Prijswijzigingen, assortimentswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden:
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden

Norden Safety Equipment

Wij bieden een uitgebalanceerd gamma valbeveiligingsartikelen, waarbij veiligheid, comfort en ergonomie voor de gebruiker centraal staan. Ons gamma omvat valbeveiligingsartikelen voor nagenoeg elke toepassing, maatvoering en budget.

Zowel in onze producten als in ons productieproces zijn wij innovatief, met oog voor het milieu en onze werknemers.